14.11.2020

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України

Інформація про Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи є структурним підрозділом НАПН України. Він був створений 7 серпня 1998 року спільним наказом Міністерства освіти України і Академії педагогічних наук України. Основним пріоритетом у діяльності Центру є здійснення прикладних досліджень у галузі прикладної психології і соціальної педагогіки та ефективне упровадження їх результатів у практику роботи психологічної служби системи освіти для забезпечення психологічного супроводу освітніх реформ.