13.11.2020

Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Університет акредитований за найвищим, ІV рівнем акредитації. Згідно з міжнародним рейтингом SciMago Institutions Rankings університет посідає 1 місце (2019 р.) серед ЗВО України та входить до топ-200 університетів Центральної та Східної Європи. Університет займає 14-ту позицію (у 2019 р.) серед більш, ніж 200 університетів України за показниками міжнародної наукометричної бази Scopus (цитовані англомовні публікації) та входить до 10-ти найкращих закладів вищої освіти західного регіону.