14.11.2020

Одеський національний медичний університет

Одеський національний медичний університет є одним із провідних вищих медичних навчальних закладів України, членом Міжнародної та Європейської асоціацій університетів. В університеті працювали Видатні вчені, засновники багатьох наукових шкіл, які здобули університету всесвітню славу. ОНМедУ має сучасну базу для учбової, наукової і лікувально-діагностичної роботи, що сприяє впровадженню новітніх досягнень медичної науки.