15.11.2020

Національний університет “Запорізька політехніка”

В університеті навчається близько 10 тисяч студентів, готуються фахівці для інших країн. Навчальний процес забезпечують 50 кафедр, майже 800 викладачів, з яких 410 мають наукові ступені й учені звання. Більш 50 викладачів обрані членами-кореспондентами галузевих Академій України, мають почесні звання заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, лауреатів Державних премій.