14.11.2020

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Сьогодні за освітнім ступенем бакалавра університет готує фахівців вищої кваліфікації з понад 80 спеціальностей/освітніх програм як педагогічного, так і непедагогічного спрямування (філології, екології, права, філософії, релігієзнавства, психології, фізичної культури і спорту, політології, соціології, фізичної реабілітації та ерготерапії, економіки, менеджменту, міжнародних відносин, туризму, комп’ютерних наук, соціальної роботи та ін).