14.11.2020

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка – елітний, успішний, єдиний і провідний ЗВО в Україні інженерно-технічного сільськогосподарського профілю, навчально-виробничий комплекс IV рівня акредитації – лідер аграрної освіти. За результатами приймальної кампанії 2020 року в університет зараховано за держзамовленням на основі ПЗСО на 25 % у порівнянні з минулим роком.
14.11.2020

Харківський національний медичний університет

Перший вищий медичний навчальний заклад в Україні, заснований у 1804 році як медичний факультет Харківського Імператорського університету. Харківський національний медичний університет внесено до Державного реєстру закладів освіти України з отриманням ліцензії на право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, фахової передвищої та післядипломної освіти. ХНМУ внесений до реєстру медичних університетів Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 1998 року є членом Міжнародної асоціації університетів.
15.11.2020

Університет сучасних знань

Університет Сучасних Знань є один з найбільших приватних вищих навчальних закладів в Україні. Серед наших викладачів - вчені з фундаментальним бекграундом, відомі підприємці, бізнес-тренери та експерти високого рівня в найрізноманітніших галузях знань.
20.11.2020

Українсько-американський університет Конкордія

Українсько-американський університет Конкордія – це якість освіти та можливість отримати європейський та американський диплом, навчаючись у Києві👨‍🎓👩‍🎓 В університеті 👀виключно англійська мова викладання за американськими підручниками📚, а програми навчання бакалаврів за спеціальностями "Менеджмент" та "Міжнародні економічні відносини" - об’єднані з міжнародною програмою бізнес-адміністрування ВВА, акредитованою FIBАА, включають практичний курс Keystone для стартапів та бізнес-управління💰🌎.
30.10.2020

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Українська медична стоматологічна академія - один з найстаріших закладів вищої освіти України. Уперше пролунали слова лікарської Присяги у стінах Харківського медичного інституту у 1921 році. І з того часу першому спеціалізованому вищому навчальному закладу із підготовки стоматологів судилося довге життя, повне напруженої праці. Нині в академії навчається більше 5 тисяч студентів, з них – 1350 іноземних, які приїхали із 45 інших країн. Наші випускники працюють в усьому світі. Це і є форпост академії.
15.11.2020

Ужгородський національний університет

Ужгородський національний університет належить до класичних університетів України і має найвищий – IV-й рівень акредитації. УжНУ – один з найбільших та кращих університетів Карпатського регіону. Знаходиться він на схилах Карпат, в чудовому студентському місті Ужгород, найзахіднішому обласному центрі України. Університет молодий, заснований в 1945 році, але за невеликий проміжок часу гідно показав себе в науковому світі, став орієнтиром, альма-матер для багатьох поколінь студентів, які тепер успішно працюють як в Україні, так і в інших країнах світу. В УжНУ сформувалися потужні наукові школи, відомі далеко за межами нашої країни, ведеться наукова співпраця з багатьма провідними університетами світу.
14.11.2020

Одеський національний медичний університет

Одеський національний медичний університет є одним із провідних вищих медичних навчальних закладів України, членом Міжнародної та Європейської асоціацій університетів. В університеті працювали Видатні вчені, засновники багатьох наукових шкіл, які здобули університету всесвітню славу. ОНМедУ має сучасну базу для учбової, наукової і лікувально-діагностичної роботи, що сприяє впровадженню новітніх досягнень медичної науки.
12.11.2020

Національний фармацевтичний університет

Національний фармацевтичний університет (НФаУ) – вітчизняний центр розвитку фармацевтичної освіти та науки, який посідає провідне місце у реалізації державної політики з підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців і виконання конкурентоспроможних наукових розробок для наукоємної фармацевтичної галузі. Національний фармацевтичний університет є провідним фармацевтичним вищим навчальним закладом України з багатими науковими традиціями та історією.
14.11.2020

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) – один з найстаріших закладів вищої освіти України. За свою 100-річну історію в університеті підготовлено більше 100 тисяч фахівців для вітчизняного і закордонного кораблебудування. НУК готує висококваліфікованих молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів за 31 спеціальністю, 55 освітніми програмами бакалаврського рівня та 52 програмами магістерського рівня.
14.11.2020

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

В університеті створено надсучасну матеріально-технічну базу. Упродовж декількох останніх років до університету залучено інвестиції від провідних міжнародних компаній. Молодь має унікальні можливості займатися 3D-моделюванням, робототехнікою, проводити наукові досліди, випробування у найсучасніших лабораторіях, займатися спортом на багатофункціональних майданчиках, працювати у навчальних філіях установ-партнерів університету, створювати власні стартапи і навіть успішно започаткувати власний бізнес. Разом із Інноваційним холдингом Sikorsky Challenge у 2018 році відкрито єдину на Полтавщині стартап-школу.
15.11.2020

Національний університет «Одеська морська академія»

Стратегічною метою діяльності Національного університету «Одеська морська академія» є задоволення зростаючих освітніх та культурних потреб громадян України та іноземців, зокрема в отриманні вищої морської освіти, яка надає гарантоване працевлаштування, забезпечує високий рівень оплати праці, перспективи кар’єрного зростання впродовж життя та конкурентоспроможності на світовому ринку праці.
15.11.2020

Національний університет “Запорізька політехніка”

В університеті навчається близько 10 тисяч студентів, готуються фахівці для інших країн. Навчальний процес забезпечують 50 кафедр, майже 800 викладачів, з яких 410 мають наукові ступені й учені звання. Більш 50 викладачів обрані членами-кореспондентами галузевих Академій України, мають почесні звання заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, лауреатів Державних премій.
16.11.2020

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" є єдиним вищим навчальним закладом в Україні, що готує інженерні кадри з таких напрямків, як турбінобудування, котло- та реакторобудування, електроізоляційна, кабельна і конденсаторна техніка, технологія жирів та жирозамінників. В Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" навчаються понад 22 тисячі студентів та 320 аспірантів, серед яких близько тисячі - іноземці з 31 країни світу.
14.11.2020

Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – результат трансформації Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1636 від 20.12.2017). Політехнічний тренд розвитку університету сформувався за рахунок розширення спектра спеціальностей, запропонованих для здобуття всіх рівнів вищої освіти. «Дніпровська політехніка» має широкі можливості стажування студентів за кордоном, отримання міжнародних грантів і дипломів європейських університетів-партнерів, а також паралельного навчання за іншою спеціальністю з метою здобуття другої вищої освіти.
14.11.2020

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Сьогодні за освітнім ступенем бакалавра університет готує фахівців вищої кваліфікації з понад 80 спеціальностей/освітніх програм як педагогічного, так і непедагогічного спрямування (філології, екології, права, філософії, релігієзнавства, психології, фізичної культури і спорту, політології, соціології, фізичної реабілітації та ерготерапії, економіки, менеджменту, міжнародних відносин, туризму, комп’ютерних наук, соціальної роботи та ін).
15.11.2020

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Сьогодні Національного медичного університету - це насамперед високопрофесійний науково-педагогічний колектив, один із найпотужніших у вищій медичній школі України, який об'єднує 11 факультетів, 80 кафедр, де працює близько 1200 викладачів. Серед них: 32 дійсних члени та члени-кореспонденти державних академій наук України та 32 – громадських академій наук України, 28 – зарубіжних академій, 33 – міжнародних наукових організацій та асоціацій, 55 лауреатів Державної премії України та іменних премій, 59 заслужених діячів науки і техніки України, заслужених працівників освіти, заслужених лікарів, заслужених винахідників України. Викладання ведуть понад 145 професорів, 170 докторів наук, 298 доцентів, 683 кандидати наук.
14.11.2020

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

Роки виснажливого навчання під керівництвом видатних інженерів і науковців дають свої плоди: випускники досконально реалізують себе на професійному шляху, обіймаючи високі посади на славетних вітчизняних і зарубіжних промислових підприємствах, зокрема АТ «Мотор Січ», ПрАТ «ФЕД», ДП «Антонов», ДП «Івченко-Прогрес», Boeing та Airbus. ХАІ щороку підтверджує статус видатної взірцевої установи, перебуваючи на вістрі освітньо-наукових реформ і дотримуючись перевірених педагогічних методів.
15.11.2020

Національний авіаційний університет

Національний авіаційний університет – один із найпотужніших авіаційних закладів вищої освіти у світі, в якому навчається близько 25 тисячі студентів, серед яких майже 1500 іноземців з 55 країн світу.
14.11.2020

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ (МІГП)

12.11.2020

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для будівельної галузі. Рік заснування: 1930. Рівень акредитації: IV. Форма власності: державна. Ректор: д.ек.н., професор Куліков Петро Мусійович. За всі роки свого існування університет підготував понад 80 тисяч інженерів і архітекторів, у тому числі близько 6 тисяч спеціалістів для 120 країн світу. Форми навчання: очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, програми подвійних дипломів.
16.11.2020

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (далі Інститут) створений 14 жовтня 1996 року за рішенням Президії АПН України (протокол № 1–7/11–90) шляхом реорганізації Науково-практичного центру політичної психології (дата організації Центру – 26 січня 1994 р.). Має статус юридичної особи державної форми власності, до видів діяльності якої належать дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук, дослідження ринку та вивчення суспільної думки (Довідка 15650/04 з Державного реєстру підприємств та організацій України). Є колективним членом Товариства психологів України, Асоціації політичних психологів України, Соціологічної асоціації України, асоційованим членом Міжнародного товариства політичних психологів.
14.11.2020

Інститут проблем виховання НАПН України

Інститут проблем виховання НАПН України – знана установа, відповідальна за модернізацію змісту, гуманізацію цілей, осучаснення виховних технологій сімейного, дошкільного, фізичного, трудового, морального, екологічного й естетичного виховання. Його діяльність здійснюється, виходячи з логіки розвитку теорії виховання, а також з урахуванням соціального замовлення Міністерства освіти і науки України та інших зацікавлених установ.
14.11.2020

Інститут обдарованої дитини НАПН України

Інститут обдарованої дитини НАПН України є провідною державною науковою установою, яка здійснює наукові дослідження проблем обдарованості, розробляє науково-методичні засади діагностики, розвитку, супроводу і навчання обдарованих осіб різного віку. Інститут обдарованої дитини НАПН України було створено розпорядженням Кабінету міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 635-р. Діяльність Інституту забезпечують 6 наукових та 1 адміністративний відділи.
12.11.2020

Державний університет телекомунікацій

Державний університет телекомунікацій є провідним багатопрофільним вищим навчальним закладом освіти в галузі телекомунікацій та інформатизацїї. Університет має IV рівень акредитації. Державний університет телекомунікацій (ДУТ) є членом Міжнародного союзу електрозв'язку.
14.11.2020

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Шосткинське вище професійне училище”

ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ» - єдиний комплекс споруд: навчальний корпус з сучасно обладнаними кабінетами, комп’ютерними класами з Інтернетом та локальною мережею, корпус, де розміщені майстерні та лабораторії виробничого, курсового та індивідуального навчання, гуртожиток, їдальня, навчальний бар, дегустаційна зала, спортивний зал і актова зала, музей, бібліотека. В училищі створена єдина мережа Wi-Fi.
13.11.2020

Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Університет акредитований за найвищим, ІV рівнем акредитації. Згідно з міжнародним рейтингом SciMago Institutions Rankings університет посідає 1 місце (2019 р.) серед ЗВО України та входить до топ-200 університетів Центральної та Східної Європи. Університет займає 14-ту позицію (у 2019 р.) серед більш, ніж 200 університетів України за показниками міжнародної наукометричної бази Scopus (цитовані англомовні публікації) та входить до 10-ти найкращих закладів вищої освіти західного регіону.
14.11.2020

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – сучасний регіональний заклад вищої освіти, діяльність якого базується на глибоких багатовікових традиціях розвитку освіти Переяславщини і відповідає сучасним вимогам інформаційного суспільства, кращим зразкам вітчизняної вищої школи.
16.11.2020

Вінницький національний медичний університет імені М.П. Пирогова

Вінницький національний медичний університет засновано в 1921 р. В 1960 р. навчальному закладу присвоєно ім'я М.І.Пирогова, в 1984 р. нагороджено орденом „Знак пошани”. З 1994 року Вінницький медінститут атестований і акредитований за IV рівнем акредитації, йому надано статус Університету. Національний статус університету набув у 2002 році, в цьому ж році нагороджений почесними грамотами Кабінету міністрів України і Верховної ради України. В університеті високий рівень забезпеченості викладачами з науковими ступенями і званнями. Майже кожний шостий викладач вузу - доктор наук, професор. Студентів навчають 126 докторів наук і 677 кандидати наук. В ньому працюють 25 Заслужених діячів науки і техніки України, Заслужених працівники вищої школи і освіти України, 3 академіки АН вищої школи України, 12 Заслужених лікарів України, 5 Лауреатів Державної премії України. В навчальному процесі і управлінні університетом широко впроваджені комп’ютерні технології. Функціонує 26 комп’ютерних класів, використовуються 4 канали мережі Іпtеrпеt, доступ до яких студентам, аспірантам і викладачам безкоштовний. В університеті функціонує 12 наукових шкіл. Університет підтримує творчі зв'язки та співробітничає з медичними факультетами університетів 19 зарубіжних країн (в тому числі США, Німеччини, Франції, Англії, Росії та ін.), тісні зв'язки мають клінічні кафедри з 28 іноземними фармацевтичними фірмами. Викладачі кафедр задіяні у виконанні 62 міжнародних проектах. Ректор університету — Мороз Василь Максимович, доктор медичних наук, професор, дійсний член Національної академії медичних наук України, голова Асоціації ректорів медичних вишів України, Герой України. Заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
14.11.2020

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» – неприбутковий заклад вищої освіти недержавної форми власності, створений у 1998 році. Засновниками університету є Київська міська державна адміністрація, юридичні та фізичні особи. У 2006 році ЗВО отримав почесний міжнародний статус «Університет миру». У 2007 році університет акредитовано за найвищим IV рівнем. Університет «Україна» – це єдиний ЗВО інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, соціальних можливостей та стану здоров'я. Він свідомо взяв на себе місію вчити людей з особливими освітніми потребами. З нагоди святкування 20-ї річниці від дати заснування Університету «Україна» до «КНИГИ РЕКОРДІВ УКРАЇНИ» був внесений рекорд «Найбільша кількість випускників з інвалідністю в Україні», який належить університету. Загальна кількість випускників з інвалідністю базової структури м. Києва складає 9 815 чол. за період з 01.07.2002 р. по 01.07.2018 р.
14.11.2020

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України

Інформація про Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи є структурним підрозділом НАПН України. Він був створений 7 серпня 1998 року спільним наказом Міністерства освіти України і Академії педагогічних наук України. Основним пріоритетом у діяльності Центру є здійснення прикладних досліджень у галузі прикладної психології і соціальної педагогіки та ефективне упровадження їх результатів у практику роботи психологічної служби системи освіти для забезпечення психологічного супроводу освітніх реформ.
16.11.2020

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України

16.11.2020

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (далі Інститут) створений 14 жовтня 1996 року за рішенням Президії АПН України (протокол № 1–7/11–90) шляхом реорганізації Науково-практичного центру політичної психології (дата організації Центру – 26 січня 1994 р.). Має статус юридичної особи державної форми власності, до видів діяльності якої належать дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук, дослідження ринку та вивчення суспільної думки (Довідка 15650/04 з Державного реєстру підприємств та організацій України). Є колективним членом Товариства психологів України, Асоціації політичних психологів України, Соціологічної асоціації України, асоційованим членом Міжнародного товариства політичних психологів.
14.11.2020

Інститут проблем виховання НАПН України

Інститут проблем виховання НАПН України – знана установа, відповідальна за модернізацію змісту, гуманізацію цілей, осучаснення виховних технологій сімейного, дошкільного, фізичного, трудового, морального, екологічного й естетичного виховання. Його діяльність здійснюється, виходячи з логіки розвитку теорії виховання, а також з урахуванням соціального замовлення Міністерства освіти і науки України та інших зацікавлених установ.
16.11.2020

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

14.11.2020

Інститут обдарованої дитини НАПН України

Інститут обдарованої дитини НАПН України є провідною державною науковою установою, яка здійснює наукові дослідження проблем обдарованості, розробляє науково-методичні засади діагностики, розвитку, супроводу і навчання обдарованих осіб різного віку. Інститут обдарованої дитини НАПН України було створено розпорядженням Кабінету міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 635-р. Діяльність Інституту забезпечують 6 наукових та 1 адміністративний відділи.
16.11.2020

Інститут вищої освіти НАПН України

національний освітній та науково-експертний центр у галузі вищої освіти, колектив якого формують фахівці міжнародного рівня, об’єднані цінностями відкритості, чесності та толерантності.
16.11.2020

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Університет здійснює комплексну освітню підготовку управлінців - професіоналів сфери освіти, в першу чергу з числа резерву на заміщення керівних посад, визначеного Міністерством освіти і науки України