План заходів виставок «Освіта та кар’єра – День Студента 2018» та «Освіта за кордоном»

15-17 листопада 2018 року

15 листопада 2018 року

Національний центр ділового та культурного співробітництва   «Український дім»

Фойє Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім»

11.00 – 12.00

Урочисте відкриття виставок

«Освіта та кар’єра –День Студента 2018»  та  «Освіта за кордоном»

Огляд виставок

Медіа-Центр   І поверх

12.00 13.00 

Нагородження переможців конкурсу у номінаціях серед вищих навчальних закладів   учасників виставки  “Освіта та кар’єра  –День студента 2018”  

13.00 – 14.00

Презентація «Проект  "Тераз Вроцлав" - якісна освіта в Польщі (м. Вроцлав)»

14.00 – 15.00

Презентація «Ready, Study, Go! Poland»

                                                                NAWA The Polish National Agency for Academic Exchange

15.00 – 16.00

Презентація «Стипендіальні програми посольства Франції  для українських студентів. Вступ на магістерські програми».

                                                                    Проводить координатор стипендій п.Оксана Ландо

16.00 – 17.00

Презентація «Навчання в Польщі»

                                                                                           FUNDACJA EDUKACYJNA „PERSPEKTYWY”

17.00 – 17.30

Презентація «Szkoła Główna Handlowa w Warszawie»

Зал для семінарів (Велика Виставкова зала)

 

10.30 – 11.00

Семінар: «Освітні заходи з протидії торгівлі людьми в Україні»

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Проводять:

Грудко Лілія Михайлівна, національний менеджер проектів «Безпека людини», координатор проектів ОБСЄ в Україні;

Наумова Вікторія Юріївна, старший викладач кафедри університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

11.00 – 11.45

 Презентація: «Презентація науково-методичного забезпечення викладання  інтегрованого курсу «Людина. Родина. Світ»

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Проводить:

 Помиткін Едуард Олександрович, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор психологічних наук, професор

11.45 – 12.30

Семінар «Казкотерапія як метод психологічної корекції поведінки дітей»

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Проводить:

 Дяченко Людмила Миколаївна, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, кандидат педагогічних наук

12.30 – 12.45

Презентація «Впровадження результатів проекту 586471-ЕРР-1-2017-1-ЕЕ-ЕРРКА2-СВНЕ-JP «Комплексна докторська програма з екологічної політики, менеджменту природокористування та техноекології – INTENSE»

Доповідачі:

Степаненко Сергій Миколайович, ректор Одеського державного екологічного університету, професор

Польовий Анатолій Миколайович ,завідувач кафедри агрометеорології та агроекології  Одеського державного екологічного університету, професор

Шаблій Олег Віталійович, начальник відділу міжнародних зв’язків Одеського державного екологічного університету

Гусєва Катерина Дмитрівна, старший інспектор відділу міжнародних звязків Одеського державного екологічного університету

12.45 – 13.00

Презентація «Традиції та інновації в навчальному процесі  кафедри «Графічний дизайн та мистецтво книги» Української академії друкарства»

 Доповідачі:

  Борисенко Ольга Миколаївна, доцент кафедри Графічного дизайну та мистецтва книги Української академії друкарства

 Стемпіцька Юлія Сергіївна, доцент кафедри Графічного дизайну та мистецтва книги Української академії друкарства 

Шевчук Олексій Васильович, старший викладач кафедри Автоматизації та комп’ютерних технологій Української академії друкарства

13.00 – 13.30

Презентація "Сучасні технології в освітній діяльності Інституту підвищення кваліфікаціїї фахівців фармації Національного фармацевтичного університету".

Доповідачі:

 Огарь Світлана Володимирівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент, декан факультету післядипломної освіти Національного фармацевтичного університету

Лукієнко Ольга Василівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ  Національного фармацевтичного університету

13.30 – 15.00

Семінар-презентація міжнародного проекту: «Міжнародна співпраця з питань подолання конфліктів і розбудови миру»

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Проводять:

Васютинський Вадим Олександрович, головний науковий співробітник лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор психологічних наук, професор;

Губеладзе Ірина Гурамівна, старший науковий співробітник лабораторії психології мас та спільнот, голова Ради молодих учених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник; Боровинська Ірина Євгеніївна, аспірант Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

 15.00 -15.45

 Науково-практична конференція «Профілактика асоціальної поведінки учнів та студентів»

Учасники:

Калмикова Лариса Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Панок Віталій Григорович, доктор психологічних наук, професор, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України.

Уваркіна Олена Василівна, доктор філософських наук, професор

Удалова Олена Адамівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник сектору громадянської освіти та виховної роботи відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

Ївженко Юрій Васильович, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник сектору національно-патріотичного виховання відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

Корецька Леся Володимирівна, начальник відділу ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

Воронцова Емілія Валеріївна, науковий співробітник відділу проектного управління ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

Гученко Марина Сергіївна, викладач ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»

Забродська Мирослава Анатоліївна, керівник прес-служби КПДЮ, викладач режисури Київського університету імені Бориса Грінченка

Ломакіна Вероніка Сергіївна, студентка Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра

Іванов Михайло Віталійович, студент Коледжу інженерії та управління Національного авіаційного університету

Марков Мирослав Сергійович, студент Коледжу інженерії та управління Національного авіаційного університету

Інститут модернізації змісту освіти МОН України

15.45 – 16.15

Семінар «Підвищення рівня знань працівників закладів вищої освіти з питань охорони праці»

Доповідачі:

Подушко Людмила Олександрівна, голова ММО викладачів БЖД і охорони праці

Ївженко Юрій Васильович, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

Мостович Ганна Миколаївна, викладач Київського коледжу зв'язку.

Вовк Аліна Володимирівна, викладач  Київського коледжу транспортної інфраструктури

Інститут модернізації змісту освіти МОН України

16.30 – 17.30

Круглий стіл «Початкова освіта дітей з порушеннями зору в контексті реалізації державної освітньої політики»

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Проводять:

Костенко Тетяна Миколаївна, завідувач відділу освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, кандидат психологічних наук;

Кобильченко Вадим Володимирович, головний науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник; Легкий Олег Михайлович, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; Кондратенко Світлана Вікторівна, молодший науковий співробітник  відділу освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Велика Виставкова зала

11.00 – 16.00

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Майстер-класи «Сучасні арт-технології як засіб інноваційного розвитку професійної освіти майбутніх учителів мистецтва»

Майстер-клас «Пірографія – мистецтво малювання вогнем».

Проводять:

 Ігнатенко Наталія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди»,

 Стрілець Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди».

Майстер-клас «Світ української вишивки: від минувшини до сучасності». Вишивка хрестиком.

Проводять:

Носаченко Тетяна Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди».

Рубан Інна Володимирівна, старший викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди».

Майстер-клас «Текстильний дизайн. Жіночі прикраси»

Проводить:

 Смірнова Оксана Олексіївна, Заслужений майстер народної творчості України, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди».

Майстер-клас «Емоції, колір, живопис…»

Проводить:

 Мотузок Роман Миколайович, Член національної спілки художників України, старший викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди».

Майстер-клас «Декоративні квіти». Паперопластика.

Проводить:

 Шпитальова Олена Вадимівна, старший викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди».

.

11.00 – 18.00

Робота виставок 

«Освіта та кар’єра –  День Студента 2018» та  «Освіта за кордоном»

І    поверх, Велика виставкова зала

16 листопада 2018 року

Національний центр ділового та культурного співробітництва   «Український дім»

 Медіа-Центр  І поверх

13.00 – 14.00

 Презентація «Освіта у Франції. Вступ до державних університетів. Деталі та нюанси академічного досьє».

                                                         Проводить координатор Campus France Ukraine Ольга Хворостянко

 14.00 – 15.00

 Презентація «Ready, Study, Go! Poland»

                                                                               NAWA The Polish National Agency for Academic Exchange

15.00 – 15.30

Презентація «Група Університетів ВСБ, Польща» 

15.30 – 16.30

Презентація “Study in Poznan

                                                                                                                                             Польські університети

Зал для семінарів (Велика Виставкова зала)

11.00 – 12.00

Семінар «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів»

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Проводять:

Алейнікова Олена Володимирівна, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор наук з державного управління, професор;

Карташов Євген Григорович, завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор наук з державного управління, професор;

 Букорос Тетяна Олександрівна, професор кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат політичних наук, доцент;

Дубініна Оксана Володимирівна, доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент;

Івкін Володимир Миколайович, доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент;

 Наливайко Галина Володимирівна, доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент;

 Бережна Галина Віталіївна, доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат економічних наук, доцент

12.00 – 13.00

Круглий стіл «Кращі світові практики приватизації»

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Проводять:

Бурлаєнко Тетяна Іванівна, завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент;  Постоєва Ольга Георгіївна, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент

13.00 – 14.00

Круглий стіл «Новації у підтримці дітей з порушеннями слуху»

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Проводять:

Литовченко Світлана Віталіївна, завідувач відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

 Таранченко Оксана Миколаївна, головний науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник; Федоренко Оксана Филимонівна, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, кандидат педагогічних наук;

Жук Валентина Володимирівна, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України;

Литвинова Віра Володимирівна, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України;

 Піканова Наталія Володимирівна, аспірант Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

14.00 – 15.00

Майстер-клас «Техніки арт-терапії  як засіб корекції та розвитку емоційної сфери дітей з когнітивними порушеннями»

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Проводять:

Бабяк Ольга Олексіївна,  старший науковий співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, кандидат психологічних наук; Баташева Наталія Іванівна, науковий співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

15.00 – 16.00

Майстер-клас «Асистент учителя в інклюзивному освітньому просторі закладу загальної середньої освіти: забезпечення підтримки здобувачам освіти з ООП»

 

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Проводять:

Коваль Людмила Вікторівна, завідувач відділу інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Компанець Наталія Миколаївна, старший науковий співробітник відділу інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник;

 Квітка Наталія Олегівна, старший науковий співробітник відділу інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, кандидат педагогічних наук;

Лапін Андрій Володимирович, старший науковий співробітник відділу інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, кандидат педагогічних наук

16.00 – 17.00

Майстер-клас «Готуємо фахівців дошкільної галузі до формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку»

Інститут проблем виховання НАПН України

Проводять:

Рейпольська Ольга Дмитрівна, завідувач лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент;

Шкляр Наталія Анатоліївна, науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України

17.00 – 18.00

Майстер-клас «Цілі і способи  гармонізації відносин громадян  із природою»

Інститут проблем виховання НАПН України

Проводять:

Тарасюк Галина Петрівна,  науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України;

 Солобай Юрій Володимирович,  науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України

11.00 – 18.00

Робота виставок 

«Освіта та кар’єра – 2018» та  «Освіта за кордоном»

І поверх, Велика виставкова зала

17 листопада 2018 року

Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»

Медіа-Центр  І поверх

11.00 – 12.00

Круглий стіл «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології»

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Проводять:

Касьян Сергій Петрович, завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук;  Ляхоцька Лариса Леонідівна, професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент;

 Антощук Світлана Володимирівна, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук

12.00 – 13.00

Презентація «Навчання в Польщі»

                                                                                             FUNDACJA EDUKACYJNA „PERSPEKTYWY”

13.00 – 14.00

Презентація «Навчання у Чехії»

Чеські університети – учасники виставки

14.00 – 15.00

Презентація «Ready, Study, Go! Poland»

NAWA The Polish National Agency for Academic Exchange

15.00 – 16.00

Презентація «Навчання у Чехії»

Чеські університети – учасники виставки

11.00 – 17.00

Робота виставок 

«Освіта та кар’єра –  2018»  та «Освіта за кордоном»

І поверх, Велика виставкова зала